dnes je 15.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 154/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

9.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.771 Podrobnosti k vyhláške č. 154/2024 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

JUDr. Renáta Považanová

Od 1. júla je účinná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

Návrh vyhlášky bol vypracovaný ako iniciatívny materiál v súlade so splnomocnením podľa § 40 ods. 1 písm. a) až i) a l) až n) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 2 písm. c), d), i), j), l) a m) zákona č.  309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a