dnes je 25.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 492/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení vyhláška č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

2.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.588 Podrobnosti k vyhláške č. 492/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení vyhláška č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

JUDr. Renáta Považanová

Návrh tejto vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol vypracovaný ako iniciatívny materiál v súlade so splnomocňovacím ustanovením §