dnes je 25.6.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 498/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve

4.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.594 Podrobnosti k vyhláške č. 498/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve

JUDr. Renáta Považanová

Návrh novely vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a