dnes je 19.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 50/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

26.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.672 Podrobnosti k vyhláške č. 50/2024 Z. z. – Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii

JUDr. Renáta Považanová

Od apríla sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, a to v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia § 28 ods. 1 písm. a), b), f) a i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Novela vyhlášky upravuje spôsob