dnes je 15.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 54/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.674 Podrobnosti k vyhláške č. 54/2024 Z. z. – Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby

JUDr. Renáta Považanová

Všeobecná povinnosť elektronickej komunikácie vyplýva samosprávam a orgánom štátnej moci zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Vychádzajúc z povinností uvedených v záväzných právnych predpisoch sa na Slovensku zavádza do územného plánovania jednotný systém elektronickej komunikácie pri procese tvorby, nahrávania, schvaľovania a aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie,