dnes je 19.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 69/2024 Z. z. - Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

8.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.689 Podrobnosti k vyhláške č. 69/2024 Z. z. – Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR o územnotechnických požiadavkách na výstavbu

JUDr. Renáta Považanová

Od apríla tohto roku nastáva účinnosť vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu, ktorej zmyslom je ustanoviť podrobnosti o územnotechnických požiadavkách na výstavbu podľa § 39 ods. 1 písm. c) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.

Táto vyhláška má byť nástrojom dôležitej reformy, ktorú nastavila zmena stavebnej legislatívy v roku 2022. Vo vyhláške sa stanovia ucelené územnotechnické požiadavky na výstavbu podľa ktorých sa bude postupovať pri obstarávaní a spracovaní územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov, projektovej činnosti, pri