dnes je 15.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 86/2024 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVaRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

9.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.703 Podrobnosti k vyhláške č. 86/2024 Z. z. - Vyhláška MD SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDVaRR SR č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

JUDr. Renáta Považanová

V súlade s § 21 zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 317/2023 Z. z. bol koncom apríla schválený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho