dnes je 23.9.2023

Input:

Poplatok za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností a čas ich použitia

16.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.229 Poplatok za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností a čas ich použitia

JUDr. Lucia Filagová

Poplatok za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností a čas ich použitia

Úrad alebo okresný úrad v mene úradu poskytuje údaje katastra v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ak sú požadované údaje vedené v elektronickej podobe. Ak sú požadované údaje katastra vedené v elektronickej podobe, môže ich poskytnúť ktorýkoľvek okresný úrad, čím dochádza k odstráneniu potreby dostaviť sa, resp. písomne kontaktovať miestne príslušný okresný úrad, katastrálny odbor.

Výpis alebo kópia zo súboru geodetických informácií, výpis alebo kópia zo súboru popisných informácií a identifikácia parcely preukazuje stav evidovaný v katastri k dátumu a času, ktorý je na nich uvedený. Z uvedeného vyplýva, že neexistuje zákonná opora použitia listín vydaných správnym

Najnovšie články
viac článkov