dnes je 15.7.2024

Input:

Pripravovaná zmena zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v roku 2021

19.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:05

Kapitoly videa

Témou videoseminára je pripravovaná zmena zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku. Lektor predstavuje právny predpis z pohľadu jeho historických zmien, ako aj z pohľadu jeho súčasného znenia, zároveň približuje vybrané pripravované legislatívne zmeny, ktorých legislatívny proces započalo ministerstvo pôdohospodárstva v októbri 2020.

Videoseminár sa aktuálnej právnej úprave zákona venuje len okrajovo hlavne z dôvodu, že po vydaní nálezu Ústavného súdu je reguláciu, ktorú zákon prinášal do slovenského právneho prostredia, značne minimalizovaná a zákonodarca opäť započal zákonodarný proces s cieľom regulovať nadobúdanie vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Lektor

Mgr. Ivan Poruban

Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.