dnes je 5.10.2022

Input:

Problematika susedských vzťahov

14.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.217 Problematika susedských vzťahov

Mgr. Lenka Miklóssyová

Podľa súkromného práva sú pozemky a stavby považované za veci. Podľa ustanovenia § 119 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ”) je pozemok považovaný za vec nehnuteľnú, okrem pozemkov sú nehnuteľnosťami aj stavby spojené so zemou pevným základom. Vlastnícke právo k pozemku alebo stavbe môže vzniknúť zo zmluvy, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na základe iných skutočností uvedených v zákone. V súlade s ustanovením § 127 OZ sa vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku. Ide teda o ohrozovaciu imisiu, ktorej účelom je chrániť priľahlú