dnes je 25.4.2024

Input:

Smernica upravujúca analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru

5.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.11 Smernica upravujúca analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru

DpT. Bohumír Brettschneider, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík


Stiahnuť dokument

Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru

Právnická osoba, fyzická osoba - podnikateľ - na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná, ak zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 314/2001 Z. z.) neustanovuje inak, spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“) analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svojich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo.

(§ 5 písm. g) zákona č. 314/2001 Z.