dnes je 25.2.2024

Input:

Smernica upravujúca podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru

1.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.8.2 Smernica upravujúca podrobnosti o vykonávaní štátneho požiarneho dozoru

DpT. Bohumír Brettschneide; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Mgr. Kristína Iudita Kmety, Ing. Lukáš Židík


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO):
 
   
Názov vnútropodnikovej smernice:  Vzor zápisnice o vykonaní štátneho požiarneho dozoru 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti  
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Vzor

Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zboru

v .................................................

__________________________

Č. p.: V ......................................................

Z á p i s n i c a

z protipožiarnej kontroly vykonanej podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona