dnes je 21.5.2022

Input:

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadenia

25.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.3 Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP – technické zariadenia

Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.


Stiahnuť dokument

Názov firmy
(adresa, IČO):
   
   
Názov vnútropodnikovej smernice:   Tematický a časový rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP – TZ   
Prílohy:      
Číslo smernice:      
Rozsah platnosti:      
Za správnosť smernice zodpovedá:      
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:      
Platnosť smernice pre obdobie:      
Schválil:      


V zmysle Zákonníka práce je znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neoddeliteľnou a trvalou súčasťou kvalifikačných predpokladov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení