dnes je 23.9.2023

Input:

Stret verejného a súkromného záujmu v procese územného plánovania

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.214 Stret verejného a súkromného záujmu v procese územného plánovania

Mgr. Lenka Miklóssyová

Účel a cieľ územného plánovania je spojený s nachádzaním a ochranou verejného záujmu. V súčasnosti ešte stále najmä z historických dôvodov verejný záujem stále prevažuje nad záujmom súkromným. Ochrana verejného záujmu sa zabezpečuje v procese územného plánovania viacerými spôsobmi. Môžeme spomenúť napríklad metodické usmernenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), ktoré sú záväzné pre všetky orgány územného plánovania alebo publicitu procesu a účasť verejnosti. Verejnosť môže byť účastná na procese územného plánovania napríklad pomocou nahliadania a pripomienkovania všeobecne záväzných nariadení obce, ktorými sú prijímané územné plány obcí a zón, pričom predkladateľ daného všeobecne záväzného nariadenia sa s uvedeným musí

Najnovšie články
viac článkov