dnes je 19.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 46/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

21.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.668 Výklad k zákonu č. 46/2024 Z. z. – Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

JUDr. Renáta Považanová

Primárnym podnetom na spracovanie návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon bola naliehavá požiadavka oddialiť nadchádzajúcu účinnosť zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výstavbe”) v súvislosti s nepripravenosťou na spustenie povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe.

Vzhľadom na túto skutočnosť sa odďaľuje účinnosť zákona o výstavbe o jeden rok, t. j. do 1. apríla 2025. Hlavnými dôvodmi sú:

  • nepripravenosť integrácie povoľovacích procesov stavieb, ktoré podliehajú procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie,

  • časový sklz pri príprave