dnes je 18.5.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 526/2023 Z. z. - Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.615 Výklad k zákonu č. 526/2023 Z. z. - Zákon o pomoci pri splácaní úveru na bývanie

JUDr. Renáta Považanová

V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby.

Z uvedeného dôvodu, za účelom zmiernenia nepriaznivých následkov finančného zaťaženia domácností, zákonodarca od nového roku prichádza s novou právnou úpravou – zákonom č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmetom zákona je poskytovanie pomoci pri splácaní úveru na bývanie formou príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Príspevok sa bude poskytovať ako štátna sociálna dávka, prostredníctvom ktorej bude oprávnenej