dnes je 19.7.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Výmaz predkupného práva (zriadeného ako vecné) z katastra nehnuteľností

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.230 Výmaz predkupného práva (zriadeného ako vecné) z katastra nehnuteľností

JUDr. Lucia Filagová

V ustanovení § 1 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov sú taxatívne vymedzené práva, ktoré sú predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. Takýmto

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Právo a prax nehnuteľností.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.