dnes je 21.5.2022

Input:

Vyvlastňovacie konanie

29.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:37

Kapitoly videa

Vlastnícke právo je najdôležitejším vecným právom, je to absolútne panstvo nad vecou a na rozdiel od ostatných vecných práv je právom neobmedzeným, a to predovšetkým čo do časového  trvania jeho existencie. Vlastníckemu právu zároveň zodpovedá povinnosť ostatných zdržať sa zásahov, ktorými by vlastníka vo výkone vlastníckeho práva obmedzovali. Preto je zásadná otázka vyvlastnenia, alebo postup pri vyvlastnení, ktorý je považovaný za výnimočný a značne mocensky autoritatívny zásah do vlastníckeho práva. Otázkou vyvlastnenia sa zaoberá ústavné, občianske a tiež správne právo. Cieľom tohto videoseminára je zhodnotenie platnej právnej úpravy, oboznámenia sa so zákonnými podmienkami, ktoré musia byť kumulatívne splnené, aby mohlo vyvlastnenie prebehnúť a mohlo byť teda vydané rozhodnutie o vyvlastnení.

 V rámci videoseminára sa lektor venuje:

  • Charakteristika vyvlastnenia,
  • Kolízia platnej právnej úpravy,
  • Účastníci vyvlastňovacieho konania,
  • Hmotnoprávne podmienky vyvlastnenia,
  • Vyvlastňovacie konanie,
  • Rozhodnutie o vyvlastnení,
  • Užívanie vyvlastnenej nehnuteľnosti,
  • Zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení,
  • Zákon o významných investíciách

Lektor

Mgr. Ivan Poruban

Mgr. Ivan Poruban

Zameriava sa na obchodné a občianske právo, stavebné právo a EIA, korporátne právo a M&A, právo nehnuteľností, civilné a správne súdne spory, pracovné právo a BOZP. Je členom SLOVENSKEJ ADVOKÁTSKEJ KOMORY od roku 2011.