dnes je 2.6.2023

Input:

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania

16.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:58:47

Kapitoly videa

Vo webinári sa budeme venovať novému zákonu o podpore nájomného bývania, ktorý schválila Národná rada Slovenskej republiky. Osobitne sa zameriame na podmienky, ktoré musí spĺňať osoba, ktorá má záujem o nájomné bývanie, vrátane poukázania na osobitosti nájomného vzťahu, rozdiel oproti klasickému nájmu bytu. Osobitnú pozornosť venujeme náležitostiam nájomnej zmluvy. Klasický problém s vyprataním nájomcu je osobitne riešený v zákone, o čom si tiež povieme.

Lektor

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Advokát v roku 2010 úspešne ukončil postgraduálne štúdium obhájením dizertačnej práce z trestného práva. V advokácii sa venuje aj iným oblastiam práva, ako sú občianske, obchodné, správne právo a ochrana ľudských práv.

Je autorom viacerých odborných článkov uverejnených v Bulletine slovenskej advokácie ako aj v Justičnej revue na rôzne témy z oblastí občianskeho, trestného, obchodného a správneho práva.