dnes je 9.2.2023

Input:

Zdaňovanie investícií a ich výnosov v roku 2022

10.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:51

Kapitoly videa

Seminár má za cieľ predstaviť krátky prehľad zdaňovaním investícií a výnosov z nich v roku 2022. Ide o zdanenie u fyzických osôb, ak im plynú príjmy z nehnuteľností, či už vo forme príjmu z prenájmu alebo predaja, ak ide o príjmy z investícií do cenných papierov, ak plynú z ich držby (dividendy) alebo z predaja, vrátane možností uplatnenia daňových zvýhodnení (oslobodenie od zdanenia). Tiež krátko predstavíme investície a ich z zdanenie, ak ide o dlhové cenné papiere (dlhopisy), alebo investície do podielových fondov (vrátenie – predaj podielového listu) a investície na peňažnom trhu (úrokové výnosy). Zvýraznené budú osobitosti pri zdanení daňovou vyberanou zrážkou, možnosť uplatnenia daňových výdavkov k určitým druhom príjmov, možnosť uplatnenia daňových zvýhodnení a spôsob zdanenia.

Lektor

Ing. Peter Horniaček

Ing. Peter Horniaček

Svoju profesionálnu kariéru začal ako daňový kontrolór so zameraním na daň z príjmov právnických osôb a daň z pridanej hodnoty. Postupne pôsobil ako ekonóm v strojárskej a stavebnej spoločnosti a tiež sa venoval účtovníctvu v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. V súčasnej dobe pôsobí na oddelení dani z príjmov MF SR, kde sa zameriava na legislatívu dane z príjmov právnickej osoby. Vo svojej odbornej praxi sa tiež venuje publikačnej a prednáškovej činnosti.