dnes je 25.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zmena zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súvislosti so zmenou zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

1.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.226 Zmena zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Právo a prax nehnuteľností.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k typu informácie:
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.