dnes je 15.7.2024

Input:

Zmluva o dielo v roku 2022

21.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:20

Kapitoly videa

Video sa venuje problematike zmluvy o dielo. V prvej časti sa stručne venujeme vymedzeniu pojmu zmluva o dielo a súčasnému dualizmu právnej úpravy tohto zmluvného typu. Následne sa video venuje právnej úprave zmluvy o dielo podľa Občianskeho zákonníka. Na záver je video venované vybraným špecifikám zmluvy o dielo podľa Obchodného zákonníka.

Lektor

Mgr. Laura Fotopulosová

Mgr. Laura Fotopulosová

Mgr. Laura Fotopulosová momentálne pôsobí ako interná doktorandka na katedre občianskeho práva, Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V minulosti pôsobila aj v oblasti advokácie, má za sebou viaceré stáže - napríklad na okresnej prokuratúre, na Špecializovanom trestnom súde či na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.