dnes je 25.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 3 Agentúra

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.4 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 3 Agentúra

Mgr. Laura Fotopolusová

(1) Agentúra je právnická osoba, ktorá najmä

a) vytvára podmienky a nástroje pre rozvoj štátom podporovaného nájomného bývania,

b) vypracováva a predkladá vláde návrh kritérií výberu investičných partnerov,

c) hodnotí splnenie kritérií na nadobudnutie postavenia investičných partnerov,

d) predkladá vláde návrh na výber investičných partnerov,

e) posudzuje a predkladá vláde návrhy na uzatvorenie, zmenu a ukončenie investičných zmlúv agentúrou,

f) uzatvára, mení a ukončuje investičné zmluvy s predchádzajúcim súhlasom vlády,

g) priebežne hodnotí plnenie investičných zmlúv investičnými partnermi,

h) určuje pravidlá schvaľovania projektu nájomného bývania,

i) schvaľuje projekt nájomného bývania vrátane spôsobu jeho financovania,

j) priebežne kontroluje realizáciu schváleného projektu nájomného bývania,

k)