dnes je 25.6.2024

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - § 5 Zrušenie agentúry

8.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.6 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – § 5 Zrušenie agentúry

Mgr. Laura Fotopolusová

(1) Zrušenie agentúry podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlády.

(2) Dňom zrušenia agentúry majetok agentúry prechádza z vlastníctva agentúry do vlastníctva štátu, v ktorého mene koná úrad vlády. Na úrad vlády dňom zrušenia agentúry prechádzajú aj všetky práva a povinnosti, ako aj pohľadávky a záväzky agentúry.

(3) Dňom zrušenia agentúry plní úlohy agentúry podľa tohto zákona úrad vlády.

Z dôvodovej správy:

V zmysle § 5 predchádzajúcemu súhlasu vlády Slovenskej republiky podlieha zrušenie agentúry. Pričom dňom zrušenia agentúry s likvidáciou prechádza majetok agentúry do vlastníctva štátu, v mene ktorého koná Úrad vlády Slovenskej republiky. Úlohy agentúry plní dňom zrušenia agentúry s likvidáciou úrad vlády.


Komentár k ustanoveniu §5:

K odseku 1: Ustanovenie §5 ods. 1 upravuje osobitný