dnes je 24.9.2023

Input:

Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. - Úvod

27.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.1 Komentár k zákonu č. 222/2022 Z.z. – Úvod

Mgr. Laura Fotopolusová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc

Zákon č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “zákon o štátnej podpore nájomného bývania“) nadobudol na území Slovenskej republiky účinnosť dňa 1. júla 2022. Tento nový zákon prináša koncept tzv. štátneho nájomného bývania, ktoré sa na našom území doposiaľ nevyužívalo. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa stane bývanie pre mnohých ľudí dostupnejším. Nájom bude v štátom podporovanom nájomnom bývaní v porovnaní s klasickým, tzv. komerčným nájmom, lacnejší. Štátom podporované nájomné bývanie predstavuje koncept, ktorý sa v zahraničí využíva veľmi často.

V zmysle dôvodovej správy má zákon za cieľ vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s

Najnovšie články
viac článkov