dnes je 25.4.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Komunálny Spravodajca ZMOS k zdaňovaniu schátraných budov

16.5.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva v rámci Komunálneho Spravodajcu do pozornosti Komentár k novele zákona o miestnych daniach – schátrané stavby. 

Národná rada SR schválila 5. mája 2022 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Cieľom

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Právo a prax nehnuteľností.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.