dnes je 25.6.2024

Input:

Ochrana vlastníckeho práva

25.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5 Ochrana vlastníckeho práva

Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová; Mgr. Laura Fotopulosová

Pri neoprávnenom zásahu do vlastníckeho práva má vlastník právo na ochranu, a to proti tomu subjektu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje. Z ustanovenia § 126 ods. 1 OZ Občianskeho zákonníka vyplýva, že vlastník veci (nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru, či taktiež aj hnuteľnej veci) sa môže domáhať najmä vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.

Poznáme nasledovné základné druhy žalôb zamerané na ochranu vlastníckeho práva:

  1. reivindikačná žaloba, t. j. žaloba o vydanie veci,
  2. negatórna žaloba, t. j. žaloba na zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva,
  3. určovacia žaloba, t. j. žaloba o určenie vlastníckeho práva (za predpokladu existencie naliehavého právneho záujmu na