dnes je 25.2.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 450/2023 Z. z. - Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 30. novembra 2023 č. S27669-2023-OL, ktorým sa mení opatrenie zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

8.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.550 Podrobnosti k oznámeniu č. 450/2023 Z. z. - Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia z 30. novembra 2023 č. S27669-2023-OL, ktorým sa mení opatrenie zo 7. júna 2019 č. 07252-2019-OL, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby

JUDr. Renáta Považanová

Zákonom č. 285/2023 Z. z. z 20. júna 2023, ktorým a mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa vložil do súčasnej právnej úpravy nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby - ambulancia rýchlej