dnes je 25.2.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 491/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení vyhláška č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

2.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.587 Podrobnosti k vyhláške č. 491/2023 Z. z. - Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení vyhláška č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete

JUDr. Renáta Považanová

Návrh tejto vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bol vypracovaný ako iniciatívny materiál v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 40 ods. 4 písm. u), ah) a an) zákona č. 250/2012