dnes je 19.7.2024

Input:

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

4.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2 Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová


Určenie práv a povinností zmluvných strán v zmluve o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom záväzkovo právnom vzťahu. Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu upravuje najmä ustanovenie § 5 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov (ďalej len „ZNPNP“), ktorý samotný zákon označuje marginálnou rubrikou „Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu,” ale aj ďalšie ustanovenia ZNPNP. Keďže sa však na otázky nájmu nebytového priestoru subsidiárne použijú aj ustanovenia Občianskeho zákonníka (k tomu pozri text pod 4/2 s názvom Vzťah medzi ZNPNP a