dnes je 2.6.2023

Input:

Predkupné právo

3.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5 Predkupné právo

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel predať.

Rozlišujeme zákonné predkupné právo alebo zmluvné predkupné právo.

Podstatou zákonného predkupného práva je, že vzniká priamo zo zákona, nezávisle od vôle dotknutých osôb. Ako príklad je možné uviesť nasledovné zákonné predkupné práva:

  1. predkupné právo podielového spoluvlastníka podľa ust. § 140 OZ;
  2. právo nájomcu na prevod vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 16 ZVBaNP.

Typickým príkladom zákonného predkupného práva je predkupné právo podielového spoluvlastníka, zakotvené v § 140 OZ. V zmysle tohto ustanovenia ak sa spoluvlastnícky