dnes je 19.7.2024

Input:

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

14.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4 Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová

Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne ako spoluvlastníka spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu vyplýva, že všetci vlastníci všetkých bytov a všetkých nebytových priestorov v dome o hospodárení so spoločnou vecou musia rozhodovať spoločne. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVBaNP“) v ustanovení § 14 ods. 1 v