dnes je 18.5.2024

Input:

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

14.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; Mgr. Laura Fotopulosová


Právna úprava zmluvy o budúcej zmluve je obsiahnutá v § 50a OZ Občianskeho zákonníka a platí pre:

  1. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluvy medzi fyzickými osobami (nepodnikateľmi);
  2. uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluvy medzi štátnym podnikom (vlastníkom domu) a nájomcom bytu, garáže alebo ateliéru, v nadväznosti na ustanovenie § 29 ods. 4 ZVBaNP, podľa ktorého, ak štátny podnik neuzavrel s nájomcom bytu, garáže alebo ateliéru zmluvu o prevode vlastníctva podľa ust. § 29 ods. 2 ZVBaNP a v tejto lehote vypracoval privatizačný projekt, je povinný na zabezpečenie tejto povinnosti s nájomcom uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve. Nájomca môže podať návrh na súd, aby uložil splnenie tejto povinnosti. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o