dnes je 15.7.2024

Input:

Daň z bytov

3.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.4 Daň z bytov

JUDr. Mária Malíková; Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál

Daňovníkom dane z bytov je iba vlastník bytu alebo nebytového priestoru. Zákon o miestnych daniach nepozná iného daňovníka ako vlastníka bytu, a to aj v prípade, ak vlastník bytu byt prenajíma a sám ho neužíva. Neužívanie bytu nie je dôvodom na neplatenie dane z bytov. Aj v prípade, ak v zmluve o nájme prenajímateľ si vyhradí nárok na platenie dane z bytov nájomcom, daňovníkom dane z bytov aj napriek takejto dohode je vlastník bytu. Vlastník bytu však nemôže preniesť povinnosť platiť daň z bytu na inú osobu, napr. nájomcu, resp. osobu, ktorá byt skutočne užíva. Ak je byt alebo nebytový priestor vo vlastníctve štátu, daňovníkom na účely tohto zákona je správca bytu alebo nebytového priestoru. Daňovníkom je aj správca bytu a nebytového priestoru, ktorý je vo vlastníctve obce, alebo vyššieho územného