dnes je 15.7.2024

Input:

Darovanie nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darom

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Darovanie nehnuteľnosti a predaj nehnuteľnosti nadobudnutej darom

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál

Jedným zo spôsobom nadobudnutia nehnuteľnosti je okrem kúpy, resp. predaja, aj darovanie. Darovanie nehnuteľnosti, ak darcom alebo obdarovaným je podnikateľský subjekt (fyzická osoba - podnikateľ i právnická osoba), má špecifické daňové súvislosti s vplyvom na zdanenie a uplatnenie daňového výdavku.

K realizácii daru prichádza darovacou zmluvou podľa § 628 až 630 OZ Občianskeho zákonníka. Touto zmluvou darca niečo prenecháva bezplatne alebo sľubuje obdarovanému a obdarovaný dar alebo sľúb prijíma. Predmetom daru môžu byť peniaze, hnuteľné veci, nehnuteľné veci, spoluvlastnícke podiely k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam a pod.

Zákon o dani z príjmov:

Poskytovanie a prijatie daru u:

- darcu – dar poskytnutý FO alebo PO nie je daňovým výdavkom, lebo