dnes je 4.7.2022

Input:

Katastrálne konanie

22.4.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Katastrálne konanie

Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Martina Jenčová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o.; Mgr. Laura Fotopulosová


Katastrálne konanie je upravené v ustanoveniach § 22 a nasl. katastrálneho zákona (zákon č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej len ako „katastrálny zákon” alebo „KZ”). V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra nehnuteľností, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu.

Súčasťou katastra nehnuteľností sú údaje o právach k nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene a o predkupnom práve, ak má mať účinky