dnes je 15.7.2024

Input:

Možnosti prenájmu nehnuteľností

22.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7 Možnosti prenájmu nehnuteľností

Ing. Juraj Válek, PhD., Ing. Vladimír Bartoš

Vo všeobecnosti pri poskytovaní nájmu nehnuteľnosti vzniká platiteľovi dane právo na odpočítanie dane v deň vzniku daňovej povinnosti. Toto právo si platiteľ dane môže uplatniť v plnej výške, ak má faktúru od platiteľa dane a nájom nehnuteľnosti súvisí výlučne s podnikaním, s výnimkou nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich častí (stavby určené na bývanie), pri ktorých je nájom povinne oslobodený od dane s účinnosťou od 1. januára 2019.

V praxi môžu nastať nasledujúce prípady fakturácie nájmu nehnuteľnosti platiteľom dane:

  • platiteľ dane prenajíma nehnuteľnosť výlučne pre občanov (nezdaniteľné osoby), nájom je vždy oslobodený od dane, platiteľ v tomto prípade nemá nárok na odpočítanie dane kúpe, resp. obstaraní nehnuteľnosti;

  • platiteľ dane prenajíma nehnuteľnosť