dnes je 14.8.2022

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela katastrálneho zákona v MPK do 4.7.2022

24.6.2022, Zdroj: Slov-Lex

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Hlavným dôvodom vypracovania návrhu zákona

Prístup ZADARMO k tomuto dokumentu majú len registrovaní užívatelia portálu Právo a prax nehnuteľností.
Zatriedenie dokumentu
Zatriedenie dokumentu
Vzťahuje sa k aktuálnosti:
Vzťahuje sa k obdobiu platnosti:

Nedostupné pre váš modul.