dnes je 15.7.2024

Input:

Osobitosti pri predaji nehnuteľností

28.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.37 Osobitosti pri predaji nehnuteľností

Ing. Peter Horniaček

Rozostavaná stavba

Pre posúdenie, či sa príjem z predaja rozostavanej stavby považuje za zdaniteľný príjem, je potrebné na účely ZDP vychádzať zo skutočnosti, či rozostavaná stavba je evidovaná v katastri nehnuteľností alebo nie je.

Predaj rozostavanej stavby:

  • evidovanej v katastri nehnuteľností - momentom nadobudnutia do vlastníctva takejto nehnuteľnosti je zápis do katastra nehnuteľností. Príjem z predaja rozostavanej stavby sa posudzuje ako zdaniteľný príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b)ZDP za predpokladu, že nie je splnená podmienka pre oslobodenie od dane (§ 9 ZDP),

  • neevidovanej v katastri nehnuteľnosti - príjem z jej predaja nie je možné na účely ZDP posudzovať ako príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností podľa § 8 ods. 1 písm. b) ZDP a nie je možné aplikovať ani ustanovenie oslobodenia