dnes je 15.7.2024

Input:

Predaj nehnuteľnosti a DPH

7.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.5 Predaj nehnuteľnosti a DPH

Ing. Ján Mintál

V rámci problematiky dane z pridanej hodnoty je dodanie nehnuteľnosti oslobodené od dane za podmienok uvedených v ustanovení § 38 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH“). Počnúc 1. januárom 2019 došlo v rámci spomínaného ustanovenia k zásadnej zmene v právnej úprave zdaňovania dodania stavby.

Nanovo boli stanovené podmienky na oslobodenie od dane pri dodaní stavby resp. jej časti, pričom sa zachovalo 5-ročné obdobie, v rámci ktorého platiteľ dane nemôže uplatniť oslobodenie od dane na dodanú stavbu. Od 1. januára 2019 je oslobodené od dane dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch odo dňa :

  1. kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého