dnes je 24.1.2022

Input:

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

10.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.4 Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov

JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne ako spoluvlastníka spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva domu vyplýva, že všetci vlastníci všetkých bytov a všetkých nebytových priestorov v dome o hospodárení so spoločnou vecou musia rozhodovať spoločne. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZVBaNP“) v § 14 ods. 1 v spojení s § 7c ods. 1 ustanovuje, že: „Vlastník bytu alebo