dnes je 15.7.2024

Input:

Spoločný nájom bytu

31.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.4 Spoločný nájom bytu

JUDr. Jana Polakovičová; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Laura Fotopulosová

Spoločný nájom bytu upravujú ustanovenia § 700 - § 702 OZ Občianskeho zákonníka. Pre spoločný nájom bytu podľa týchto ustanovení je charakteristické, že nájomcami sú spoločne a nerozdielne dve osoby, ktoré nie sú manželmi alebo viaceré osoby. Nie je vylúčené, aby byt v spoločnom nájme mali aj manželia spolu s ďalšími osobami. Pri družstevnom byte môže spoločný nájom vzniknúť len medzi manželmi. Predmetom nájmu je byt ako celok.

Vznik spoločného nájmu a práva a povinnosti spoločných nájomcov

Právo spoločného nájmu vzniká zmluvou alebo zo zákona - v prípade prechodu nájmu podľa § 706 Občianskeho zákonníka, v dôsledku smrti nájomcu alebo ak nájomca trvale opustí spoločnú domácnosť.

V prípade smrti