dnes je 28.3.2023

Input:

Vzor správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia

4.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.10.2 Vzor správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia

Mgr. Laura Fotopulosová


Stiahnuť vzor

Užívateľ – názov a sídlo:

Prevádzka:

Dátum odbornej prehliadky – skúšky:

Odbornú prehliadku – skúšku vykonal:

A. Technické údaje:

Druh ZZ a typ Zvisle posuvná brána s motorickým pohonom
Typ:
 
Evidenčné číslo  
Výrobné číslo  Rok výroby  Nosnosť  
Druh pohybu  Vyhotovenie  Druh pohonu  
Ovládanie  Rýchlosť zdvihu  Skupina B/h  
Výrobca  
  • odborná prehliadka – skúška bola vykonaná v rozsahu podľa STN 27 0142, STN EN 12445 a TPV.

  • technická dokumentácia predložená podľa STN 27 0140: áno / nie

  • prevádzková dokumentácia predložená podľa STN 27 0143: áno / nie

  • odbornú skúšku EZ ZZ dňa .............vykonal revízny technik ...............predložená správa podľa STN 33 2550: áno / nie

B. Popis skúšky a zistený stav:

Kontrolné úkony Vyhodnotenie