dnes je 14.8.2022

Input:

Vzor zámennej zmluvy

26.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4.1 Vzor zámennej zmluvy

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Martina Jenčová; JUDr. Lucia Danišovičová


Stiahnuť vzor

ZÁMENNÁ ZMLUVA

v zmysle ustanovenia § 611 Občianskeho zákonníka

(č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

Meno a priezvisko: Peter Predávajúci

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ...........................

Trvalé bytom: ...........................

Rodinný stav: ženatý

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „Peter Predávajúci”)

a

Meno a priezvisko: Adam Kupujúci

Rodné priezvisko: ...........................

Dátum narodenia: ...........................

Rodné číslo: ...........................

Trvalé bytom: ...........................

Rodinný stav: slobodný

Štátna príslušnosť: Slovenská republika

(ďalej len „Adam Kupujúci”)

sa dohodli na uzavretí tejto