dnes je 18.9.2020

Najnovšie

Konkurenčný boj o hypotekárneho klienta aj napriek epidemiologickej situácii pokračuje

17.9.2020, Zdroj: SITA

Už tradične sa jeseň vo financiách nesie v znamení úverových kampaní. Napriek pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii nie je tomu inak ani v tomto roku. Začiatok septembra priniesol nový historicky najnižší úrok na hypotéke. Už tradične sa ...

Záujem o kancelárske priestory dlhodobo klesá, pandémia situáciu zhoršujeGarancia

16.9.2020, Zdroj: SITA

Záujem o kancelárske priestory v Bratislave dlhodobo klesá, pandémia situáciu na realitnom trhu zhoršuje, myslia si analytici. "Miera obsadenosti sa na bratislavskom kancelárskom trhu znižuje už od roku 2018. Záujem o kancelárske priestory v Bratislave ...

Štát aktivoval už takmer 90 percent e-schránok nepodnikateľského sektora, ďalšia fáza aktivácie začne v novembriGarancia

14.9.2020, Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)aktivovala doposiaľ 68728 z približne 78880 elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako v Obchodom registri. Elektronickú schránku má tak aktivovanú už 87 % organizácií ...

Ceny bytov v Bratislave tlačia nahor vynucované investície, tvrdí Inštitút urbánneho rozvojaGarancia

10.9.2020, Zdroj: SITA

Ceny bytov v Bratislave tlačia nahor vynucované investície, tvrdí Juraj Suchánek z Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR). "Vynucované investície predražujú v Bratislave byty v novostavbách. Ceny bytov v Bratislave tlačia nahor vynucované investície, tvrdí Juraj ...

Prenos daňovej povinnosti pri stavebných úpravách na nehnuteľnosti určenej na predaj v roku 2020Garancia

10.9.2020, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša spoločnosť nadobudla v roku 2020 nehnuteľnosť, ktorá je po vykonaní nevyhnutných projekčných a stavebných úprav určená na ďalší predaj. Od stavebnej firmy sme si objednali pomocné stavebné práce a potrebujeme sa uistiť, aký daňový režim tu platí. ...

Ministerstvo hospodárstva už v rámci dotácií na nájomné vyplatilo viac ako 10 mil. eurGarancia

10.9.2020, Zdroj: SITA

Poskytovanie dotácií na nájomné sa podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka v posledných dvoch, troch týždňoch potešivo rozbehlo. Už sme vyplatili výrazne viac ako 10 mil. eur a ešte stále ten proces bude pokračovať, uviedol Sulík po stredajšom rokovaní ...

Celkový rast úverov je stále silný a zvyšujú sa aj ceny bytovGarancia

10.9.2020, Zdroj: SITA

Štatistika najmä úverov na bývanie hovorí, že tempo zadlžovania poľavilo počas koronakrízy iba na chvíľu. Po marcových reštriktívnych opatreniach a prepade ekonomiky sa čakalo, že záujem o úverovanie sa prepadne, čo sa však nestalo. V júli síce prišiel určitý ...

Preradenie nehnuteľnosti určenej na predaj do majetku firmy z pohľadu účtovníctva v roku 2020Garancia

9.9.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša spoločnosť nadobudla v roku 2020 nehnuteľnosť, ktorá je po vykonaní nevyhnutných projekčných a stavebných úprav určená na ďalší predaj. V účtovníctve je táto nehnuteľnosť evidovaná na účte 133. Na základe vývoja situácie na trhu sa naša spoločnosť zaoberá ...

Účtovanie rozdelenia nájomného na 12 mesiacov z pohľadu časového rozlíšenia v roku 2020Garancia

8.9.2020, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Naša spoločnosť vlastní obchodný priestor, ktorý prenajíma. Nájomca pre potreby svojej činnosti musel požiadať o zmenu účelu využívania nájmu, čo je dlhodobý proces. V nájomnej zmluve je dohodnuté, že fakturácia a platba nájmu za obdobie vybavovania zmeny účelu ...

Bytová výstavba na Slovensku v druhom štvrťroku spomalila, klesol aj počet dokončených bytovGarancia

7.9.2020, Zdroj: SITA

Výstavba bytov na Slovensku sa po raste zo začiatku roka v druhom štvrťroku 2020 výrazne znížila, medziročne klesla o 18,7 %. Výstavba bytov na Slovensku sa po raste zo začiatku roka v druhom štvrťroku 2020 výrazne znížila, medziročne klesla o 18,7 %. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vecné bremenáGarancia

4.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovGarancia

5.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3a o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ................ ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predkupné právoGarancia

3.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Rozhodovanie členov spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorovGarancia

10.8.2020, JUDr. Július Fíger, JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC & PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Július Fíger; JUDr. Lucia Danišovičová, Mgr. Monika Rafajová, advokátska kancelária KADUC PARTNERS s. r. o., JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Z postavenia každého vlastníka bytu a každého vlastníka nebytového priestoru súčasne  ako spoluvlastníka  ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuGarancia

6.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Určenie práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

29.9.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020 

29.9.2020, Nitra alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

7.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

16.10.2020, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

19.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

22.10.2020, Žilina alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

1.12.2020, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Personalistika a príprava podkladov na spracovanie miezd

Lektor: Ing. Miriam Vosátková, Alena Lipovská, PhD.

Dátum: 22.9.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 24.9.2020

Čas konania: 7:45 - 8:45

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2020 - spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2020 - spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 17.9.2020
1 EUR1,19 USD (-0)
1 EUR0,91 GBP (-0)
1 EUR4,45 PLN (+0,01)
1 EUR26,73 CZK (-0,1)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV