Daňový kalendár
december 2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Podnájom nebytového priestoru a vzor zmluvy o podnájme

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.12.2018 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 11.12.2018
 1 USD1,14 EUR (+0,01)
 1 GBP0,9 EUR (+0,02)
 1 PLN4,29 EUR (+0,01)
 1 CZK25,87 EUR (+0,02)
viac
Sadzby NBS
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne zákaznícky spravodaj

 

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie
Vzťah nariadenia EÚ ,,GDPR

Vzťah nariadenia EÚ ,,GDPR" a pozemkových spoločenstiev (I.) - všeobecneGarancia

11.12.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Hoci pozemkové právo (ktorého súčasťou je aj problematika spoločenstiev) ako také nie je upravené jednotným právom Európskej únie, samotná oblasť spracúvania osobných údajov je prierezová. Nemožno ju preto posudzovať odlišne len ztoho dôvodu, ...
viac
Právne úkony urobené elektronicky podľa novely Občianskeho zákonníka od 1.1.2021

Právne úkony urobené elektronicky podľa novely Občianskeho zákonníka od 1.1.2021Garancia

11.12.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú (napríklad podpis zmluvy, ústna dohoda o zmene dohody, výpoveď zmluvy). Právny úkon ...
viac
Novela Občianskeho zákonníka od 1.1.2021

Novela Občianskeho zákonníka od 1.1.2021Garancia

10.12.2018, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo na svojej webovej stránke https://www.justice.gov.sk/Lists/Aktuality/DispForm.aspx?ID=2412 návrh veľkej novely Občianskeho zákonníka spolu s dôvodovou správou (ďalej len „Návrh“). K ...
viac
Výbor ako zástupca spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti pri nadobúdaní jej spornej časti (II.)

Výbor ako zástupca spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti pri nadobúdaní jej spornej časti (II.)Garancia

6.12.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pre zastupovanie vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné, pri jej nadobúdaní, je pre výbor ako zástupcu podľa § 16 ods. 2 písm. c) zákona podstatné interpretovať pojmy,,nadobúdanie",,,časť spoločnej nehnuteľnosti" a,, ...
viac
Výbor ako zástupca spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti pri nadobúdaní jej spornej časti (I.)

Výbor ako zástupca spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti pri nadobúdaní jej spornej časti (I.)Garancia

4.12.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločenstvo vystupuje vtaxatívne vymedzených veciach apri splnení príslušných podmienok ako zástupca členov spoločenstva [§ 16 ods. 2 písm. a) až c) zákona]. Zástupcom je tu spoločenstvo konajúce prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu ( ...
viac

Príjem z prenájmu a predaja zdedenej nehnuteľnosti z pohľadu zákona o dani z príjmov v roku 2018Garancia

3.12.2018, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poprosíme o stanovisko, či musíme platiť daň z príjmu (predaj nehnuteľnosti - bytu po rodičoch). Ide o byt, v SR, ktorý nie je súčasťou obchodného majetku. Byt je súčasťou dedičstva. V roku 2012 boli manželia jediní vlastníci = ½ otec, ½ mala ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Povinnosti fyzických osôb pri zmene vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v roku 2019

Povinnosti fyzických osôb pri zmene vlastníckych práv k nehnuteľnostiam v roku 2019Garancia

3.12.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Informácia je určená pre fyzické osoby,u ktorých v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde k zmene vlastníckych práv k nehnuteľnostikúpou, predajom, darovaním alebo dedením, a z týchto dôvodov voči obci alebo mestu vzniknú povinnosti ...
viac

Práva vlastníka nehnuteľnostiGarancia

29.11.2018, JUDr. Alexander Škrinár, JUDr. Martina Jenčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Alexander Škrinár; JUDr. Martina Jenčová Vymedzenie pojmu nehnuteľnosti je upravené v § 119 OZ . Nehnuteľnosťou sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Pokiaľ ide o nehnuteľnosti, nemusí vždy ísť len o budovy, ale môže ísť aj o rôzne ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Likvidácia pozemkového spoločenstva (II.)

Likvidácia pozemkového spoločenstva (II.)Garancia

29.11.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Napriek tomu, že za spoločenstvo v likvidácii koná likvidátor ako jeho štatutárny orgán, valné zhromaždenie (t.j. orgán zložený z členov spoločenstva) má stále možnosť uplatňovať tie svoje oprávnenia, ktoré nie sú v rozpore s faktom, že ...
viac
Likvidácia pozemkového spoločenstva (I.)

Likvidácia pozemkového spoločenstva (I.)Garancia

27.11.2018, Mgr. Martin Illáš, Zdroj: Verlag Dashöfer
Likvidácia je inštitút bezprostredne spojený so zrušením spoločenstva. Ak dôjde kzrušeniu spoločenstva, nasleduje jeho likvidácia. Likvidácia sa uskutoční len vtedy, ak spoločenstvo má vdeň zrušenia majetok, presnejšie ak má aktíva alebo ...
viac
Najčítanejšie

Vzor návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

9.2.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská ; PhD.; JUDr. Alexander Škrinár ; CSc. Stiahnuť vzor Okresný súd sídlo k sp. zn. ....................... Er............. /....................... (spisová značka veci vedenej na súde) Ex ......................./ ....................... ( ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Povinnosti správcu bytového domu pri výkone správyGarancia

2.1.2018, Jana Madajová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Správa domu, bytových a nebytových priestorov sa vykonáva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( § 6a nasl.) buď prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Vecné bremenáGarancia

2.1.2018, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OBČZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Návrh dlžníka na vyhlásenie konkurzuGarancia

2.1.2018, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor ..........................................................(obchodné meno, so sídlom) ........................................................... Okresný súd Bratislava I. konkurzné oddelenie ........................... ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Právna úprava návrhu na zastavenie exekúcieGarancia

14.12.2017, JUDr. Anna Peťovská, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
JUDr. Anna Peťovská, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podľa novely Exekučného poriadku s účinnosťou môže dôjsť k zastaveniu exekúcie súdom ( § 61k EP ), k ukončeniu exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie a k zastaveniu exekúcie exekútorom. Súd môže ...
viac
ZámokPrístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 263/2018 Z.z. novela vyhl. č. 461/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 21.9.2018 v čiastke č. 94)
  • 277/2018 Z.z. novela zák. č. 310/1992 Zb. (vyšlo dňa: 4.10.2018 v čiastke č. 102)
  • 283/2018 Z.z. novela zák. č. 182/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 11.10.2018 v čiastke č. 105)
  • 309/2018 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2018 v čiastke č. 113)
  • 312/2018 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2018 v čiastke č. 114)
  • 334/2018 Z.z. novela vyhl. č. 94/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 335/2018 Z.z. novela op. č. 304/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 28.11.2018 v čiastke č. 120)
  • 343/2018 Z.z. novela zák. č. 40/1964 Zb. (vyšlo dňa: 5.12.2018 v čiastke č. 124)
  • 344/2018 Z.z. novela zák. č. 85/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 6.12.2018 v čiastke č. 125)
  • 350/2018 Z.z. o ochrane majetku v plynárenstve (vyšlo dňa: 12.12.2018 v čiastke č. 127)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Riadenie stavebného projektu (vecné, organizačné, časové a nákladové plánovanie projektu)

28.1.2019, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Získajte podrobné informácie o plánovaní stavebného projektu z pohľadu vecného, organizačného, časového a nákladového... Prihláška tu!

Facility Management

13.2.2019, Bratislava
Lektorka: Doc. Ing. Zora Petráková PhD.
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie... Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

21.3.2019, Bratislavala
Lektor: Ing. Michal Kán
Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb... Prihláška tu!

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: