dnes je 9.5.2021

Najnovšie

OP Ľudské zdroje: Usmernenie k výzve Dostupné bývanie s prvkami housing firstGarancia

6.5.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2021 k implementácii výzvy Dostupné bývanie s prvkami housing first verzia 1.0. Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že zverejnil Usmernenie Riadiaceho orgánu č. 1/2021 k implementácii výzvy Dostupné ...

INVESTOVANIE: Investičné byty sa podľa analytika môžu stať menej atraktívnymiGarancia

6.5.2021, Zdroj: SITA

... Cenynehnuteľnostípokračujú v raste, avšak nájomné výrazne klesá. V prvom kvartáli medziročne vzrástli ceny bývania až o 15,5 %. Opačný trend je v oblasti prenájmov, medziročný pokles nájomného je na úrovni 15 %. Ceny nehnuteľností pokračujú v raste, avšak nájomné výrazne klesá. V prvom kvartáli medziročne ...

NR SR: Štát bude viac motivovať žiadateľov k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služiebGarancia

6.5.2021, Zdroj: SITA

... Štát bude viac motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniubývaniav zariadeniach sociálnych služieb. Štát bude viac motivovať žiadateľov z verejného, ale aj súkromného sektora k obstarávaniu bývania v zariadeniach sociálnych služieb. Umožní to novela zákona o Štátnom fonde ...

Nové pravidlá pre vydržanie pozemkuGarancia

6.5.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že od1. mája 2021 je účinné ďalšie významné opatrenie ministerstva spravodlivosti, ktoré súvisí s ochranou vlastníckeho práva. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti, že od 1. mája 2021 je účinné ďalšie významné opatrenie ministerstva ...

Ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave dosiahla takmer 1,95 mil. metrov štvorcových

30.4.2021, Zdroj: SITA

... V prvom štvrťroku 2021 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave takmer 1,95 mil. metrov štvorcových. Ako informuje Bratislava Research Forum (BRF), 64 percent z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 36 percent kancelárske priestory v štandarde B. V ...

Obce a samosprávne kraje pri predaji majetku často nekonajú transparentne

26.4.2021, Zdroj: SITA

... Samosprávy sa príliš ľahkovážne a nevýhodne zbavujú svojho majetku, neuvažujú, či ho nebudú potrebovať do budúcnosti a nesnažia sa predať či prenajať nehnuteľnosti čo najvýhodnejšie. Samosprávy sa príliš ľahkovážne a nevýhodne zbavujú svojho majetku, neuvažujú, či ho nebudú potrebovať do budúcnosti ...

Zdravie a nezávislosť ľudí vo vyššom veku závisí aj od kvality bývania

26.4.2021, Zdroj: SITA

... Zdravie a nezávislosť ľudí vo vyššom veku závisí na kvalite ich fyzického a sociálneho prostredia vrátane bývania. Konštatuje to v tlačovej správe Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá poukazuje na údaje Svetovej zdravotníckej organizácie. Zdravie a nezávislosť ľudí vo vyššom veku zavisí na kvalite ...

Ceny prenájmov bytov od začiatku roka klesajú na celom Slovensku

23.4.2021, Zdroj: SITA

... Ceny prenájmov nehnuteľností na bývanie od začiatku roka klesajú na celom Slovensku. Vyplýva to z aktuálnej tlačovej správy portálu Nehnuteľnosti.sk. Ceny prenájmov nehnuteľností na bývanie od začiatku roka klesajú na celom Slovensku. Vyplýva to z aktuálnej tlačovej správy portálu Nehnuteľnosti.sk ...

Dražby možno od 1. marca riadne vykonávať a môže sa na nich zúčastniť aj verejnosť

22.4.2021, Zdroj: SITA

... Dražby možno od 1. marca riadne vykonávať a verejnosť sa na nich môže zúčastňovať bez toho, aby účasťou na nich porušila zákaz vychádzania. Ako informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR, dražobníci, súdni exekútori a správcovia boli v období od 19. januára do 28. februára ...

Väčšina mladých Slovákov chce bývať vo vlastnom

22.4.2021, Zdroj: SITA

... Slováci do 30 rokov veku stále túžia po vlastnom bývaní. Vlastniť nehnuteľnosť chce viac než 70 % z nich a vo väčších mestách chcú hlavne menšie byty. Slováci do 30 rokov veku stále túžia po vlastnom bývaní. Vlastniť nehnuteľnosť chce viac než 70 % z nich a vo väčších mestách chcú hlavne menšie byty ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vecné bremenáArchív

4.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovArchív

5.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3a o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ........................... IČO: ...................... ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predkupné právoArchív

3.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel predať. Rozlišujeme zákonné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predaj nehnuteľnosti a DPHArchív

7.1.2020, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V rámci problematiky dane z pridanej hodnoty je dodanie  nehnuteľnosti oslobodené od dane za podmienok uvedených v ustanovení § 38 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o DPH“).  Počnúc 1. januárom 2019 došlo v rámci spomínaného ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuGarancia

19.4.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Určenie práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom záväzkovo právnom ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

10.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Na čo si dať pozor pri predaji nehnuteľnosti v roku 2021

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 10.5.2021

Čas konania: 11:30 - 12:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Nevymožiteľnosť pohľadávok v roku 2021

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 10.5.2021

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
máj 2021
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.5.2021 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.5.2021 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 7.5.2021
1 EUR1,21 USD (+0,01)
1 EUR0,87 GBP (+0,01)
1 EUR4,59 PLN (+0,01)
1 EUR25,85 CZK (+0,03)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV