dnes je 25.9.2021

Najnovšie

Podiel realitných fondov na investičných podielových fondoch je druhý najväčšíGarancia

23.9.2021, Zdroj: SITA

... Záujem Slovákov o reality nenaštrbila ani koronakríza. Investovať do nehnuteľností je však podľa analytičky Wood Company Evy Sadovskej možné aj inak ako kúpou bytu, domu alebo chalupy. Záujem Slovákov o reality nenaštrbila ani koronakríza. Investovať do nehnuteľností je však podľa analytičky Wood ...

Návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania je príliš všeobecný, podľa RRZ vytvára riziká pre verejné financieGarancia

17.9.2021, Zdroj: SITA

... Návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania, ktorý v parlamente predložil poslanec Miloš Svrček (Sme rodina), je podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) príliš všeobecný a negarantuje optimálne nastavenie takejto podpory nájomného bývania. Návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania ...

O mladomanželskú pôžičku môžu záujemcovia požiadať do konca septembraGarancia

16.9.2021, Zdroj: SITA

... Mladomanželia môžu požiadať Štátny fond rozvoja bývania o pôžičku do konca septembra. O finančnú podporu na bývanie formou pôžičky môžu požiadať manželia, ktorí spĺňajú podmienky, ako vek a príjem, zároveň žiadateľ nesmie mať nedoplatky na daňovom úrade, sociálnej poisťovni a podobne. Mladomanželia ...

ŠFRB má v rozpočte ešte takmer 50 miliónov eur, samosprávy môžu stále žiadať o príspevky na nájomné bytyGarancia

16.9.2021, Zdroj: SITA

... Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) vyzýva obce a mestá, aby žiadali o príspevky na nájomné bývanie. V rozpočte má ešte stále polovičnú sumu, skoro 50 miliónov eur, miestne samosprávy tak majú stále možnosť získať podporu a výhodný úver s jednopercentným úrokom. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) ...

Pokles cien nehnuteľností je podľa analytika nepravdepodobnýGarancia

13.9.2021, Zdroj: SITA

... Pri výhľade silného ekonomického rastu, ktorý máme pred sebou, sa dá podľa analytika Tatra banky Borisa Fojtíka len veľmi ťažko predstaviť pokles cien nehnuteľností. No vývoj predajných cien nám podľa neho ukazuje, že realita nemusí byť až taká dramatická, ako sú cenovky v inzerátoch. Rast cien nehnuteľností ...

Vzor žiadosti o stavebné povolenieGarancia

10.9.2021, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD. Stiahnuť vzor Žiadosť o stavebné povolenie podľa  § 58 SZ  stavebného zákona Stavebný úrad Mesto ................................................. Ulica ................................................ ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor návrhu na kolaudačné konanieGarancia

9.9.2021, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD. Stiahnuť vzor Návrh na kolaudačné konanie podľa  § 76 SZ  stavebného zákona Stavebný úrad Mesto ................................................. Ulica ................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor ohlásenia stavbyGarancia

8.9.2021, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD. Stiahnuť vzor Ohlásenie drobnej stavby podľa  § 57 SZ  stavebného zákona a  § 5 zákona č. 453/2000 Z. z. Stavebný úrad Mesto ................................................. Ulica .............................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Právna úprava stavebného konaniaGarancia

7.9.2021, JUDr. Jozef Jaško, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jozef Jaško; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; JUDr. Ivan Syrový, PhD. Stavebné konanie je upravené vo štvrtom oddiele druhej časti stavebného zákona č.  50/1976 Zb.  (t. j. od ustanovenia  § 54 , pozn.). Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Stav úverov na bývanie už presiahol sumu 35 mld. eurGarancia

7.9.2021, Zdroj: SITA

... Stav úverov na bývanie v júli vzrástol. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu siedmeho mesiaca to bola suma 35,253 mld. eur pri medziročnom náraste o 10,6 %. Stav úverov na bývanie v júli vzrástol. Ako vyplýva z údajov Národnej banky Slovenska, ku koncu siedmeho mesiaca to bola ...

viac článkov
Najčítanejšie

Vecné bremenáArchív

4.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Právny inštitút vecného bremena je upravený v § 151n až 151p OZ Občianskeho zákonníka. Podľa § 151n ods. 1 OZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Daň z pozemkovArchív

10.8.2020, JUDr. Mária Malíková, Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Mária Malíková; Ing. Stanislav Krajčír, Ing. Ján Mintál, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Daňovník dane z pozemkov Daňovníkom, t. j. osobou, ktorá je povinná platiť daň z pozemkov, je  fyzická alebo právnická  osoba, ktorá je: a)  vlastníkom pozemku,  ktorým je osoba zapísaná ako vlastník nehnuteľnosti ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Predkupné právoArchív

3.8.2020, JUDr. Viktória Nagyová Tenkač, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Viktória Nagyová Tenkač; JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Podstata predkupného práva spočíva v tom, že povinný z predkupného práva je povinný ponúknuť vec na predaj oprávnenému z predkupného práva v prípade, ak by ju povinný z predkupného práva chcel predať. Rozlišujeme zákonné ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorovArchív

5.8.2020, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená v zmysle § 3a o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi: Prenajímateľom: Obchodné meno: ........................... Sídlo: ........................... IČO: ...................... ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus

Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcuGarancia

19.4.2021, JUDr. Lucia Danišovičová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Určenie práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy o nájme nebytového priestoru predstavuje gro celej zmluvy. Práve od vymedzenia jednotlivých práv a povinností zmluvy sa odvíja ďalšie postavenie oboch účastníkov vo vzniknutom záväzkovo právnom ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Prístupné pre: PPN profi | PPN profi plus
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

28.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

29.9.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

29.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Vyvlastňovacie konanie

Lektor: Mgr. Ivan Poruban

Dátum: 30.9.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Daňový kalendár
september 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.9.2021 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.9.2021 - Spotrebná daň z tabakových výrobkov

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 24.9.2021
1 EUR1,17 USD (-0)
1 EUR0,85 GBP (-0)
1 EUR4,61 PLN (-0,02)
1 EUR25,35 CZK (-0,02)
Ďalšie meny
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV